Minőségpolitika

Az Optigép Kft. vezetősége – a társaság hosszú távú gazdaságos működésének biztosítása mellett – alapvető céljának tekinti az MSZ EN ISO 9001:2015 számú szabvány előírásai szerint kiépített minőségirányítási rendszer működtetését, tanúsíttatását és eredményességének folyamatos fejlesztését.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a társadalmi, a tulajdonosi, a vezetői és a munkatársi elvárásoknak egyaránt megfeleljünk, ezzel együtt az általunk gyártott gépek és berendezések teljesítsék a felhasználói, a jogszabályi és egyéb szabályozó követelményeket.

ISO-CERTIFICATEFontos feladatunk – az eredményes gazdálkodás mellett – a társaság piaci pozíciójának megőrzése, a működési feltételeink folyamatosan javítsa és ezzel együtt munkatársaink anyagi és szellemi gyarapodásának biztosítása.

 

Biztosítjuk a partnereink igényeit kielégítő, jó és megbízható minőségű termékeket, vállalati filozófiánk része a vevőközpontúság. Célunk egy olyan szállítói hálózat létrehozása és működtetése, amely a gyártáshoz szükséges anyagokat és szolgáltatásokat megfelelő minőségben biztosítja a kívánt határidőre.

Valamennyi munkatársunk kötelessége a minőségpolitikában megfogalmazott célokat megismerni, ezek eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, illetve a termék minőségének és a munkavégzés feltételeinek folyamatos javításában aktívan résztvenni.

A megfogalmazott és kinyilvánított minőségpolitikánkat alkalmassági szempontból rendszeresen felülvizsgáljuk. A kitűzött minőségcélok teljesülését évente értékeljük.

Jövőnket a folyamatosan garantált minőség biztosításával, meglévő megrendelőink megtartásával és új megrendelői igények teljesítésével, új partnerek keresésével kívánjuk megalapozni.