AGROSALÓN 2015

Spoločnosti Optigép Kft. a zástupca pre SR SKH AGRO, s.r.o.,

Vás pozývajú na 5. Medzinárodný  poľnohospodársky veľtrh AGROSALÓN 2015.

Miesto konania: Agrokomplex Nitra


Termín konania: 25.03.2015 - 28.03.2015


Radi Vás uvítame v pavilóne C na stánku 06.


Vystavené stroje:

8 riadkový adaptér na zber slnečnice a NAS 876,

8 riadkový adaptér na zber slnečnice s drvičom PSM 876,

6 riadkový sklopný adaptér na zber kukurice OptiCorn.

O spoločnosti

Strojárska a obchodná spoločnosť OPTIGÉP Kft. vznikla v roku 1993 a je v 100 % vlastníctve fyzických osôb. Do okruhu našej činnosti patrí výroba a predaj poľnohospodárskych a lesníckych strojov. Spoločnosť zamestnáva viac než 100 osôb. Naši pracovníci disponujú niekoľko ročnou praxou vo výrobe a vývoji produktov spoločnosti. Vyrábame a vyvíjame v prvom rade stroje na zber slnečnice a kukurice, intenzívne pestovanie zeleniny a ovocia, využívanie bioenergie, ďalej zberacie lisy na seno a slamu.

 

Hlavnú skupinu našich produktov tvoria adaptéry na zber slnečnice. Týmto svojim produktom sme získali rozhodujúcu pozíciu na maďarskom trhu, za čo vďačíme kvalite a vyzretosti našich strojov, ale kladieme veľký dôraz aj na kvalitný a rýchly servis, resp. na spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi.

 

Počas vývoja našich produktov sme vypracovali niekoľko patentov. Pri vývoji našich výrobkov, riadkových slnečnicových adaptérov,  sme sa opierali o výsledky terénnych skúšok a meraní  spoločnosti pre certifikáciu strojov FVMMI GM Kht. (MGI - Inštitút pre mechanizáciu poľnohospodárstva, Gödöllő). V uplynulých rokoch sme spoločne vyvinuli adaptér na zber slnečnice s drvičom, ktorý je ojedinelým konštrukčným riešením v rade slnečnicových adaptérov. Náš adaptér na zber slnečnice typu PSM bol na výstave AGROSALÓN Nitra 2009 ocenený čestným uznaním. Naše slnečnicové adaptéry sú v prevádzke v Rumunsku, na Slovensku (tu máme tiež prioritné postavenie), v Českej republike, v Bulharsku, na Ukrajine, v Rusku, v Srbsku, vo Francúzsku a v Spojených štátoch amerických.

 

V roku 2007 sme dokočili vývoj adaptéra na zber kukurice s drviacim mechanizmom typu OptiCorn. Odvtedy sa aj tento náš produkt vydal za slávou. Okrem Maďarska sme tento produkt predali do Rumunska, na Slovensko, do Ruska a do Spojených štátov amerických.

Vyrábame aj stroje, ktoré uspokojujú špeciálne nároky v oblasti pestovania zeleniny (hrobkovač, nastielač fólie, drvič zemiakového stebla, pôdna fréza).

Na zber konope pestovaného na výrobu vlákien sme vypracovali novú technológiu, vďaka ktorej výrazne klesla spotreba živej práce.

Niekoľko desaťročí sa zaoberáme rôznymi riešeniami využívania biomasy. Takto sme vyvinuli a vyrábame štiepkovací stroj a zberač, a drvič energetických rastlín.

Ďalej vyrábame lis na malé hranaté balíky.

 

Na území Maďarska zabezpečujeme záručný servis našich produktov. V prípade predaja do zahraničia túto úlohu vykonávajú naši autorizovaní predajcovia.

 

Kvalitu našich výrobkov zaručujú systém riadenia kvality ISO 9001 a pravidelné skúšky vykonávané Inštitútom pre mechanizáciu poľnohospodárstva (MGI) v Gödöllő. Naše produkty sú vybavené označením  . V prípade dodávok do Ruska zabezpečíme certifikát  GOST-R.

 

Naša spoločnosť disponuje nástrojmi a strojovým parkom potrebným ku kontinuálnej výrobe kvalitných produktov (CNC ohýbačka, laserová rezačka, CNC sústruhy, tradičné sústruhy, frézovačky, argónové zváračky, rezací horák, ohýbačky, mechanické lisy atď.) a permanentne sa staráme o ich vývoj a výmenu. Pri projektovaní našich produktov používame konštrukčný softvér 3D CAD Solid-Edge.

Trhová pozícia spoločnosti je stabilná, naše produkty sú známe v širokom kruhu v Maďarsku a v okolitých krajinách. Zásobovanie náhradnými dielmi je kontinuálne, pružné. Popri kvalite a spoľahlivosti je pre nás príznačná pružnosť a presné dodržiavanie dohodnutých termínov.

Bejelentkezés

Regisztráció